MÔ HÌNH MỚI

CHÙA PHÁP VŨ - BERGEN

Chua Phap Vu-1

Chua Phap Vu-4

Den Vietnamesiske Buddhistforeningen i Hordaland

Pháp Vũ Tempel

Org. nr. 989 783 653

Trương Mục Xây Dựng Chùa: DNB 05205106709